ENQUESTA SOBRE LA LOGOPÈDIA HOSPITALÀRIA A ESPANYA

Per indicació del Consejo General de Colegios de Logopedas, us informem que ha llançat una enquesta sobre la logopèdia hospitalària a Espanya amb l'objectiu de conèixer la realitat professional dels logopedes que treballen als centres hospitalaris públics i privats d'Espanya.

Si treballes com a logopeda a un hospital públic o privat a Espanya, et demanem omplis aquest formulari de validació: https://bit.ly/3rZiQfo

Després de la validació de les dades aportades rebràs en el teu correu electrònic indicat un missatge amb el teu codi de participant i l'enllaç a l'enquesta anònima a la que et convidem a participar.
RECORDANT LA FÀTIMA

El 24 de novembre d'aquest any ens va deixar la Fàtima Zanbot Coronado després d'una llarga malaltia. Les seves amigues i companyes volem fer-li un recordatori alhora que us comuniquem la trista notícia.

Amb la Fàtima ens vam conèixer l'any 1995 a Blanquerna, quan vam iniciar els estudis de la Diplomatura de Logopèdia. Vam ser la primera promoció de logopedes diplomats de Catalunya i totes ho vam viure amb molta il·lusió. Aquells anys a la universitat van forjar una amistat que ha perdurat tot aquest temps alhora que ens van formar en la professió que hem estat exercint des d'aleshores.
Després dels anys d'universitat totes vam fer el nostre camí, ampliant la formació inicial, desenvolupant-nos professionalment, algunes en l'àmbit sanitari, altres en el món educatiu però sempre ens hem mantingut al voltant de la logopèdia com a nexe d'unió entre nosaltres.
La Fàtima ha estat una logopeda vocacional, treballadora incansable que ha exercit la professió tant en l'àmbit privat com, els últims temps, en l'escola pública com a mestra.

Ens queda en el record la seva vitalitat i el seu somriure.

Laura Crespo, Cristina Pous, Susanna Querol i Charo Valle
RECORDATORI: TIP (TORN D'INTERVENCIÓ PROFESSIONAL 2022)

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha requerit al CLC que confeccioni la nova llista de pèrits judicials per a l'any 2022.

El termini per apuntar-vos finalitza el dia 22 de desembre de 2021. Consulteu la normativa a l'enllaç següent.
CONVOCATÒRIA ANTICIPADA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A L'ANY 2022 PER AFAVORIR L'AUTOOCUPACIÓ DE JOVES EN EL MARC DEL PROGRAMA REACT-UE

Poden sol·licitar aquests ajuts els joves prèviament inscrits com a persona demandant d'ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya o al programa Garantia Juvenil, en situació d'inscrit/a beneficiari/ària, que s'hagin donat d'alta com a treballadors/ores autònoms des de l'1 d'octubre de 2020 fins a la data màxima de presentació de sol·licituds de subvenció.

El formulari de sol·licitud es pot obtenir al Canal Empresa http://canalempresa.cat o a l'apartat «Tràmits» del web de la Generalitat de Catalunya http://tramits.gencat.cat i, una vegada complimentat amb la preceptiva documentació annexa i la resta de tràmits associats al procediment, inclosa la justificació, s'han de presentar per mitjans electrònics, a través del portal corporatiu de tramitació Canal Empresa http://canalempresa.gencat.cat o de l'apartat «Tràmits» de la Generalitat de Catalunya https://web.gencat.cat/ca/tramits

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat